Farby ogniochronne

Farby ogniochronne – systemy.


   Farby ogniochronne na stal                                         Farby ogniochronne na drewno 


Systemy zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych.

Proponujemy Państwu dwa systemy ogniochronne do zabezpieczenia stali z użyciem farb:

  • Charflame firmy Firelanz
  • Flamestal FPS firmy Carboline

Są to sprawdzone, wysokiej jakości i trwałości farby ogniochronne służące do zabezpieczeń ogniochronnych wielu obiektów o różnym przeznaczeniu (hale handlowe, produkcyjne, magazyny, salony samochodowe, obiekty sportowe itp).

Celem farb ogniochronnych jest utrzymanie nośności i odporności na ogień konstrukcji stalowej na czas ewakuacji ludności i ugaszeniu pożaru. W zależności od zaaplikowanej grubości farby uzyskuje się odporność ogniową od 15 min do 120 min. Farby ogniochronne pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieją (ulegają spienieniu) tworząc izolację termiczną przez co wpływaja na opóźnienie wzrostu do temperatury krytycznej podłoża stalowego. Jednocześnie powstają związki i gazy zdolne do tłumienia ognia i obniżające temperaturę powierzchni podłoża.

Czas zabezpieczenia konstrukcji stalowej.

Klasę odporności ogniowej oznacza się symbolami R15, R30, R60, R120, R240. Liczba oznacza czas podany w minutach na jaki zabezpiecza się stal przeciw działaniu ognia.

Grubość powłoki farby ogniochronnej.

Grubości farby zależne są od:

  • rodzaju profilu stalowego (otwarty, zamknięty)
  • jego współczynnika masywności
  • zaprojektowanej klasy odporności ogniowej
  • wyznaczonej temperatury krytycznej konstrukcji stalowej

Wszystkie grubości podane są w tabelach aprobaty technicznej farby ogniochronnej.

Wyznaczenie współczynnika masywności kształtownika stalowego.

Współczynnik masywności kształtownika stalowego U/A jest potrzebny do wyznaczenia grubości powłoki farby ogniochronnej. Oblicza się go w następujący sposób – jest to stosunek U – obwodu kształtownika do jego A – powierzchni pola przekroju. Zmienną tutaj jest U bo można zabezpieczać kształtownik na różnym odcinku obwodu. Wyższa wartość współczynnika to większa grubość powłoki farby ogniochronnej.

                                                                                                           U/A=4b+2h-2t/A                                               U/A=3b+2h- 2t/A

farby ogniochronne           farby ogniochronne           farby ogniochronne

Farby wchodzące w system ogniochronny.

Do zabezpieczenia ogniochronnego nie wykorzystuje się tylko samej farby ogniochronnej. Wchodzi ona w system zabezpieczenia ogniochronnego. Pełny system zawiera:

  • Farba podkładowa do gruntowania antykorozyjna (epoksydowa, alkidowa)
  • Farba ogniochronna
  • Farba nawierzchniowa (poliuretanowa, akrylowa) farby ogniochronne
CHARFLAME

Charflame jest jednoskładnikową wodorozcieńczalną farbą ogniochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowanych, przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego do klasy R15- R60 wewnętrznych konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych, słupów i belek. Charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem schnięcia, co pozwala na jej stosowanie zarówno na terenie malarni jak i na budowie. Po aplikacji i utwardzeniu tworzy gładką elastycznąpowłokę, odporną na wibracje i odkształcenia. Dokumenty techniczne: Eurpejska aprobata techniczna ETA-15/0146, Deklaracja właściwości użytkowych, Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1219-CPR-0097Atest Higieniczny nr 364/322/389/2015

FLAMESTAL FPS

Flamestal FPS jest farbą ogniochronną pęczniejącą przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zestaw farb Flame Stal® Fire Proof Solvent posiada Aprobatę Techniczną o nr AT-15-9175/2015 oraz certyfikat zgodności ITB-2260/W. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów w warunkach oddziaływania czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności środowiska od C1 do C5 – I/M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą Flame Stal® Fire Proof Solvent zostały zaklasyfikowane do klas odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90. ZALETY: – Szybkoschnąca, pozwala na szybkie zakończenie prac aplikacyjnych. – Doskonałe własności aplikacyjne i estetyczny wygląd powłoki. – Zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny, – Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, – Farba łatwa w aplikacji dostępnymi metodami na wytwórni i placu budowy.

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych drewna.

Proponujemy następujące produkty

UNIEPAL-DREW SPECIAL FR
uniepalUNIEPAL-DREW SPECIAL FR – lakier ogniochronny do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych: sklejki, płyt
wiórowych i płyt OSB. Lakier przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego oraz materiałów drewnopochodnych: sklejki, płyt wiórowych i płyt OSB stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków.

Klasyfikacja reakcji na ogieńWyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm – jako trudno zapalne B-s1,d0.  Klasyfikacja NRO – okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR
uniepalUNIEPAL-DREW AQUA KOLOR lakier impregnacyjny do drewna i materiałów drewnopochodnych ogniochronny, wodorozcieńczalny. Lakier impregnacyjny przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków, możliwość stosowania lakieru impregnacyjnego UNIEPAL DREW AQUA KOLOR na układy dachowe z pokryciem z gontów lub desek drewnianych.

Klasyfikacja reakcji na ogień – wyroby pokryte lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm – jako niezapalne (B-s1.d0). Klasyfikacja NRO – okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia. Klasyfikacja pokryć dachowych – układ dachowy z pokryciem z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregnacyjnym UNIEPAL DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego- Broof(t1).

UNIEPAL-DREW AQUA 1-K
uniepalUNIEPAL DREW-AQUA 1-K lakier do drewna i materiałów drewnopochodnych ogniochronny, wodorozcieńczalny. Lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny UNIEPAL DREW AQUA 1-K przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni
drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz  pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Lakier posiada wysoką twardość i odporność na ścieranie co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej.

Klasyfikacja reakcji na ogień – wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm – jako niezapalne (B-s1.d0). Klasyfikacja podłóg – posadzka wykonana z drewna każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) o grubości co najmniej 12 mm- jako trudno zapalne (Bfl-s1).