Farby przemysłowe Oliva

Farby przemysłowe  OLIVA – prezentacja produktów

farby przemysłowe oliva

     Farby przemysłowe  OLIVA
DAMAX PS gruntoemalia winylowa
DAMAX PS jest jednoskładnikową szybko wysychającą farbą winylową. Farba nie zawiera toksycznych pigmentów ołowiowych i chromianowych.

ZASTOSOWANIE – Farba po skolorowaniu jest przeznaczona do bezpośredniego malowania powierzchni blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej lub aluminiowej eksploatowanej w warunkach atmosferycznych, np. pokrycia dachów, parapety, rynny, ściany, siatka ogrodzeniowa oraz elementów ceramicznych (np. dachówek) oraz tynków; do doszczelniania i malowania powłok cynkowych i aluminiowych nałożonych w procesie natryskiwania cieplnego; do renowacji starych powłok chlorokauczukowych, winylowych i akrylowych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Farba tworzy dekoracyjną matową powłokę, dobrze przyczepną do podłoża ocynkowanego i aluminiowego, elastyczną i odporną mechanicznie. Powłoka jest odporna na działanie agresywnych czynników atmosfery przemysłowej oraz na okresowe działanie wody.

EMAPUR HB Farba nawierzchniowa poliuretanowa
EMAPUR HB jest półmatową, dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową grubopowłokową. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

ZASTOSOWANIE –  Przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej.

WŁAŚCIWOŚCI –  Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę, dobrze przyczepną do podłoża, twardą oraz odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i czynniki atmosferyczne, roztwory soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów oraz produkty ropopochodne.

EMAPUR HBS 7-00 Farba nawierzchniowa poliuretanowa
EMAPUR HBS 7-00 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową grubopowłokową, z połyskiem, przeznaczoną do barwienia w systemie TEKNOMIX na wybrany kolor RAL. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej.

WŁAŚCIWOŚCI – Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę, dobrze przyczepną do podłoża, twardą oraz odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i czynniki atmosferyczne, roztwory soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów oraz produkty ropopochodne.

EMAPUR P Farba nawierzchniowa poliuretanowa
EMAPUR P jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, z połyskiem. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

ZASTOSOWANIE –  Przeznaczona do ostatecznego malowania nadwodnych części statków, konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej, konstrukcji mostowych.

WŁAŚCIWOŚCI –  Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę z połyskiem, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną, twardą oraz odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską i sanitarną, roztwory soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre rozpuszczalniki (benzyny, ksylen). Powłoka w kolorach białych wykazuje zdolność odbijania promieniowania słonecznego powyżej 70%.

EMAPUR PS90 9-00 Farba nawierzchniowa poliuretanowa
EMAPUR PS 90 9-00 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, z połyskiem przeznaczoną do barwienia w systemie TEKNOMIX. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

ZASTOSOWANIE –  Przeznaczona do ostatecznego malowania nadwodnych części statków, konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej, konstrukcji mostowych.

WŁAŚCIWOŚCI – Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną, twardą oraz odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską i sanitarną oraz okresowe działanie roztworów soli i alkaliów, rozcieńczonych roztworów kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre rozpuszczalniki (benzyny, ksylen). Powłoka w kolorach białych wykazuje zdolność odbijania promieniowania słonecznego powyżej 70%.

EPINOX 12 Lakier epoksydowy
EPINOX 12 epoksydowy, dwuskładnikowy, bezbarwny grunt wiążący utwardzany poliaminiamidem.

ZASTOSOWANIE –  Do gruntowania powierzchni drewnianych, betonowych i ceramicznych przed właściwym malowaniem, np. farbami epoksydowymi, bitumiczno-epoksydowymi lub winylowymi. Może stanowić również samodzielne pokrycie lakierowe.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, twarda i elastyczna.

EPINOX 21 Wysokocynkowa farba epoksydowa
EPINOX 21 farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnąca, grubopowłokowa utwardzana poliaminoamidem, dwuskładnikowa.

ZASTOSOWANIE –  Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej np. mostów, wiaduktów, rurociągów, konstrukcji nośnych itp.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka wytrzymała mechanicznie, o dobrej przyczepności do podłoża, odporna na działanie czynników korozyjnych atmosfery morskiej i przemysłowej oraz na okresowe działanie temperatur do 150oC, nieodporna na działanie środowiska kwaśnego i alkalicznego.

EPINOX 54 Emalia epoksydowa
EPINOX 54 farba epoksydowa nawierzchniowa, utwardzana poliaminoamidem, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7459-564-XX0, składnik II o symbolu 8222-897-000. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, twarda i elastyczna. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju roślinnego, oleju napędowego oraz niektórych węglowodorów alifatycznych. Powłoka odporna na okresowe działanie rozcieńczonych kwasów nieorganicznych i ksylenu. Powłoka pod wpływem promieniowania słonecznego może wykazywać nieznaczne kredowanie.

ZASTOSOWANIE – Do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach agresywnych korozyjnie: − w wodzie, ściekach, w roztworach soli i ługów oraz w produktach naftowych, − w atmosferze chemicznej, − w atmosferze przemysłowej.

EPINOX 60 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 60 farba epoksydowa dwuskładnikowa, do gruntowania szybkoschnąca, zawierająca pigmenty inertne, utwardzana związkami poliaminowymi.

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania powierzchni stalowych zbiorników i instalacji przed malowaniem farbami antyelektrostatycznymi TEKNOS-OLIVA.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i odporna mechanicznie. Powłoka wykazuje właściwości antyelektrostatyczne (oporność skrośna najwyżej 104Ω) i nie musi być usuwana przed nałożeniem farb antyelektrostatycznych np. EPITAN 60, EPITAN 66, INERTA 268.

EPINOX 74 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 74 farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi (mika, błyszcza żelaza, aluminium), grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa.

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Elastyczna powłoka farby zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną. Powłoka jest odporna na oddziaływanie promieniowania słonecznego. Istotną cechą powłoki jest znacznie wydłużony w stosunku do klasycznych gruntów epoksydowych maksymalny dopuszczalny czas do przemalowania zarówno farbami epoksydowymi jak i poliuretanowymi.

EPINOX 76 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 76 farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka elastyczna, twarda i odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

EPINOX 77 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 77 farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania: kadłubów statków stalowych, konstrukcji stalowych, stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej, konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych. Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych lub betonowych w budownictwie w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki, stalowych zbiorników na szereg mediów chemicznych, między innymi: wodę, ścieki, produkty ropopochodne, ładowni i powierzchni wewnętrznych na statkach.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda i odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

EPINOX 82 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 82 farba epoksydowa do gruntowania, grubopowłokowa, tiksotropowa, zawierająca fosforan cynku podnoszący adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -5°C).

ZASTOSOWANIE –  Do gruntowania: konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze nadmorskiej, miejskiej i przemysłowej.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka półmatowa, odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

EPINOX 87 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 87 farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

ZASTOSOWANIE –  Do gruntowania: konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej; konstrukcji stalowych, aluminiowych, żeliwnych lub betonowych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda i odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

EPINOX 98 Farba epoksydowa do gruntowania
EPINOX 98 farba epoksydowa modyfikowana do gruntowania, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa.

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, przemysłowej i agresywnej. Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych, stalowych oraz betonowych w budownictwie w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki, zbiorników wodnych, ściekowych oraz produktów naftowych; zewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji pracujących w podwyższonych temperaturach do 160°C.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka z półpołyskiem, twarda i odporna mechanicznie. Powłoka odporna na długotrwałe działanie temperatury do 160°C. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka wykazuje nieznaczne kredowanie.

EPIRUST Farba epoksydowa
EPIRUST farba epoksydowa, do gruntowania, dwuskładnikowa, modyfikowana, utwardzana poliaminoamidem.

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych, aluminiowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego.

EPIRUST 2002 Farba epoksydowa
EPIRUST 2002 farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa, modyfikowana, szybkoschnąca, utwardzana adduktem aminy, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej. Do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w zanurzeniu.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Farba może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Farba charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem również w temperaturach ujemnych. Przy dużej reaktywności farba posiada stosunkowo długi czas życia. Farba jest niewrażliwa na wilgoć w czasie utwardzania. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk) powłoka farby staje się odporna na okresowe działanie wody (kondensacja, lekki deszcz). Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego i silnikowego oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji.

EPIRUST 2012 Farba epoksydowa
EPIRUST 2012 farba epoksydowa do gruntowania, modyfikowana, szybkoschnąca, utwardzana adduktem aminy, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

ZASTOSOWANIE –  Do gruntowania: konstrukcji stalowych, stalowych natryskiwanych cieplnie, cynkowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Farba może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Farba charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem również w temperaturach ujemnych. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego i silnikowego oraz niektórych rozpuszczalników organicznych.

EPIRUSTIK 2000 Farba epoksydowa do gruntowania
EPIRUSTIK 2000 farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C). Farba jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania. Ponadto może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Po osiągnięciu 3 stopnia wyschnięcia (na dotyk), powłoka farby może być poddana okresowemu działaniu wody (np. deszczu).

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania oraz samodzielnego zabezpieczania (w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki): konstrukcji stalowych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej, konstrukcji i elementów stalowych oraz betonowych eksploatowanych w zanurzeniu. Do renowacji starych powłok: olejnych, alkidowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, wody morskiej, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy katodowej ochronie konstrukcji.

EPITAN 60 Antystatyczna farba epoksydowa zbiornikowa
EPITAN 60 farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, o małej zawartości rozpuszczalników, zawierająca pigmenty przewodzące, utwardzana aminą.

ZASTOSOWANIE – Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników, cystern transportowych i instalacji przemysłowych (np. rurociągów) na paliwa płynne i ciecze palne. Do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy wymagane są właściwości antyelektrostatyczne powłoki.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka twarda, dobrze przyczepna do podłoża. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny i ksylenu. Powłoka wykazuje właściwości antyelektrostatyczne. Oporność skrośna powłoki nałożonej w grubościach roboczych jest niższa niż 108Ω. Powłoka spełnia wymagania normy PN-92/E- 05200 oraz TRbF 401. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka zmienia kolor, zachowując podane właściwości.

EPITAN 66 Antystatyczna farba epoksydowa zbiornikowa
EPITAN 66 farba epoksydowa, dwuskładnikowa, zawierająca pigmenty przewodzące, utwardzana związkami poliaminowymi.

ZASTOSOWANIE – Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe oraz do zabezpieczania konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich antyelektrostatycznego wykończania.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża stalowego i powierzchni laminatów oraz podłoży mineralnych. Powłoka odporna na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej i bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz glikolu, gliceryny, szeregu rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych. Powłoka farby jest materiałem antyelektrostatycznym przewodzącym – wg kryteriów zawartych w normach PN-92/E-05200 oraz PN-92/E05203 i przy zapewnieniu właściwego uziemienia jest niezdolna do osiągnięcia stanu naelektryzowania. Rezystywność powierzchniowa ρs powłoki jest rzędu 106Ω, rezystancja upływu Ru jest rzędu 104Ω. Powłoka farby, jak również laminatu opartego na niej spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do stref zagrożenia wybuchem. Powłoka spełnia wymagania normy TRbF 401.

EPITAN 70 Farba epoksydowa zbiornikowa
EPITAN 70 farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, o małej zawartości rozpuszczalników, utwardzana aminą.

ZASTOSOWANIE – Do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w warunkach korozyjnie agresywnych w przypadku, gdy nie są wymagane walory dekoracyjne powłoki oraz konstrukcji zakopywanych w ziemi, gdy istnieje ryzyko obecności w gruncie substancji ropopochodnych lub rozpuszczalników. Do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka twarda, o wysokim połysku, dobrze przyczepna do podłoża i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny etylizowanej, bezołowiowej i lakowej, glikolu etylenowego, gliceryny oraz ksylenu. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka zmienia kolor, zachowując podane właściwości.

EPITAN 92 Farba epoksydowa zbiornikowa
EPITAN 92 farba epoksydowa do gruntowania modyfikowana żywicą hydrofobową, tiksotropowa, pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej i technicznej, podwodnych części statków, doków oraz konstrukcji hydrotechnicznych. Do samodzielnego zabezpieczania zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie takich jak śluzy, przepusty, jazy, dalby, ściany Larsena, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje nabrzeży itp.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka dobrze przyczepna do podłoża i odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i alkaliów, wody i atmosfery morskiej, agresywnych czynników atmosferycznych oraz gleby i czynników występujących przy katodowej ochronie konstrukcji.

EPITAN 95 Farba epoksydowa zbiornikowa
EPITAN 95 farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, o małej zawartości rozpuszczalników, utwardzana aminą.

ZASTOSOWANIE – Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody do picia i do celów gospodarczych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka o wysokim połysku, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody, piwa, soków owocowych, moszczy, tłuszczów i olejów jadalnych. Powłoka odporna również na metyloizobutyloketon, ksylen, kwas cytrynowy, rozcieńczone i stężone roztwory alkaliów oraz wodę zdemineralizowaną i olej roślinny.

Epiweld czerwony
EPIWELD czerwony farba epoksydowa do czasowej ochrony, szybkoschnąca, utwardzana związkami aminowymi, pigmentowana fosforanem cynku i czerwienią żelazową, dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7429-014-250, składnik II o symbolu 8222-014-000. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i odporna mechanicznie. Powłoka odporna na działanie atmosfery morskiej i przemysłowej oraz na okresowe działanie temperatury do +150 oC. Powłoka nie wpływa na jakość spoin.

ZASTOSOWANIE – Do ochrony przed korozją blach i konstrukcji stalowych w czasie ich obróbki i montażu. Do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej morskiej i przemysłowej.

GALWASOL 19 Farba krzemianowo cynkowa
GALWASOL 19 farba etylokrzemianowo-cynkowa, jednoskładnikowa, szybko schnąca, samorzutnie utwardzająca się pod wpływem wilgoci atmosferycznej.

ZASTOSOWANIE  – Do gruntowania lub samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, morskiej i nadmorskiej lub zanurzonych w rozpuszczalnikach organicznych oraz konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatur do +4000C.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Po utwardzeniu GALWASOL 19 tworzy powłokę nieorganiczną krzemianowocynkową, która zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Powłoka ma doskonałą odporność na czynniki mechaniczne, działanie różnych rozpuszczalników i olejów nawet w przypadku pracy w zanurzeniu oraz na ciągłe działanie temperatury do +400°C.

GALWASOL 29 Farba krzemianowo cynkowa
GALWASOL 29 farba etylokrzemianowo-cynkowa, dwuskładnikowa: komponent A o symbolu 7929-029-XX0, komponent B o symbolu 7929-029-000, szybko schnąca, wymagająca do schnięcia wody. Po utwardzeniu tworzy powłokę nieorganiczną krzemianowo-cynkową, która zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Powłoka ma doskonałą odporność na czynniki mechaniczne, działanie różnych rozpuszczalników i olejów nawet w przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem do temperatury +400°C.

ZASTOSOWANIE – Do gruntowania lub samodzielnego zabezpieczania: • konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych lub zanurzonych w rozpuszczalnikach organicznych; • konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatur do +4000C

INERTA 268 Farba epoksydowa bezrozpuszczalnikowa antystatyczna
INERTA 268 est farbą epoksydową, tiksotropową, bezrozpuszczalnikową, utwardzaną związkami poliaminowymi, zawierającą pigmenty przewodzące.

ZASTOSOWANIE – Farba jest przeznaczona do stosowania do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów stalowych na ciecze palne, także w strefach zagrożenia wybuchem, wewnętrznych powierzchni zbiorników i rurociągów na produkty ciekłe i sypkie tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, konstrukcji z laminatów oraz innych podłoży nieprzewodzących do ich antyelektrostatycznego wykończania.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Farba tworzy twardą powłokę, dobrze przyczepną do podłoża. Powłoka jest odporna na działanie wody, oleju napędowego, ropy naftowej, benzyny bezołowiowej, biopaliw, paliwa lotniczego oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych, izooktanu toluenu i ksylenu. Powłoka wykazuje właściwości antyelektrostatyczne. Rezystywność powierzchniowa ρs powłoki jest <107Ω oraz rezystancja upływu Ru jest <106Ω. Powłoka farby spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do obiektów zagrożonych wybuchem wg wymagań PN-E-05204:1994 p.2.1 d) oraz PN-E-05203 p.2.4.1, 2.4.2, 2.4.15, a także spełnia wymagania normy TRbF 401.

INERTA 271 Gruntoemalia epoksydowa
INERTA 271 jest gruntoemalią epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną związkami poliaminowymi.

ZASTOSOWANIE – Gruntoemalia stosowana jest jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w epoksydowych systemach malarskich, również w atmosferze o wysokiej agresywności korozyjnej, gdy wymagana jest wysoka zawartość części stałych. Zalecana jest do malowania powierzchni konstrukcji stalowych wewnątrz hal, magazynów i innych powierzchni obiektów.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka z połyskiem, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

OLICLEAN 123 Środek czyszczący
OLICLEAN 123 środek w postaci koncentratu. Średnio lepki, żółtawy, klarowny płyn, stanowi mieszaninę łagodnych substancji alkalicznych oraz emulgatorów. Ulega biodegradacji, jest niepalny i nietoksyczny. Nie powoduje korozji. Rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji. Dobre własności myjące preparatu już przy 1% stężeniu. Preparat pieniący.

ZASTOSOWANIE – Środek przeznaczony jest do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji metalowych przed ich czyszczeniem i nakładaniem ochronnych powłok malarskich. Może być również z powodzeniem stosowany do mycia i odtłuszczania obiektów w przemyśle maszynowym, w warsztatach mechanicznych i samochodowych oraz do mycia wewnętrznego i zewnętrznego środków transportu.

OLITERM 22 Farba alkidowo-silikonowa
OLITERM 22 jest farbą gruntową alkidowo-silikonową, nie zawierającą pigmentów chromianowych i ołowiowych. Powłoka matowa, dobrze przyczepna do podłoża, o dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych, podwyższonych do 200°C temperatur oraz na okresowe działanie olejów o temperaturze do 80°C.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatury do 200°C, np. rurociągów ciepłowniczych, przewodów kominowych lub samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych pod izolacje cieplne.

WŁAŚCIWOŚCI – Farba wysycha w temperaturze pokojowej.

OLITERM 25 Farba alkidowo-silikonowa
OLITERM 25 jest nawierzchniową farbą alkidowo-silikonową, aluminiową. Powłoka z połyskiem o dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych, temperatur podwyższonych do 200°C oraz na okresowe działanie olejów o temperaturze do 80°C. Powłoka pod wpływem wysokiej temperatury może zmienić odcień.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatury do 200°C, np. rurociągów ciepłowniczych, przewodów kominowych.

WŁAŚCIWOŚCI – Farba wysycha w temperaturze pokojowej.

OLITERM 52 Farba silikonowa
OLITERM 52 jest farbą gruntową silikonową, pigmentowaną pyłem cynkowym. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, twarda oraz wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz na długotrwałe działanie wysokich temperatur.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do przeciwkorozyjnego zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych oraz narażonych na działanie temperatur do 500°C.

WŁAŚCIWOŚCI – Farba tworzy powłokę odporną na ciągle działanie temperatury do 500°C.

OLITERM 55P Emalia silikonowa
OLITERM 55P jest emalią silikonową, pigmentowaną aluminium. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, o dobrych właściwościach fizykomechanicznych oraz odporna na działanie temperatur do 500°C.

ZASTOSOWANIE –  Przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji stalowych narażonych na działanie temperatur do 500°C.

OLITERM 60 Farba silikonowa
OLITERM 60 jest farbą silikonową, pigmentowaną aluminium. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża stalowego; odporna na ciągłe działanie temperatury do 650°C.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w temperaturze do 650°C. Zalecana jest również jako warstwa nawierzchniowa konstrukcji stalowych zagruntowanych farbą alkilokrzemianowocynkową typu GALWASOL lub farbą gruntową silikonową OLITERM 52 eksploatowanych w temperaturze do 500°C.

WŁAŚCIWOŚCI – OLITERM 60 tworzy srebrzystą powłokę wytrzymującą ogrzewanie do 650 °C.

TEKNOCRYL PRIMER 3-11
TEKNOCRYL PRIMER 3-11 jest jednoskładnikowym, tiksotropowym gruntem antykorozyjnym. Farba zawiera błyszcz żelaza oraz pigment aktywny fosforan cynku.

ZASTOSOWANIE – Farba przeznaczona jest do stosowania jako warstwa gruntująca do podłoży ocynkowanych oraz do konstrukcji stalowych narażonych na działanie atmosfery o kategorii korozyjności C3 i C4.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka szybko wysychająca, matowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża stalowego i ocynkowanego, elastyczna i odporna mechanicznie.

TEKNOCRYL 100 3-11 Winylowo-akrylowa farba nawierzchniowa
TEKNOCRYL 100 3-11 jest jednoskładnikową, tiksotropową farbą nawierzchniową na bazie modyfikowanej żywicy polichlorowinylowej. Farba zawiera błyszcz żelaza.

ZASTOSOWANIE – Farba przeznaczona jest do stosowania jako warstwa nawierzchniowa w winylowym systemie powłokowym na stal i stal ocynkowaną.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka szybko wysychająca, matowa, elastyczna i odporna mechanicznie.

TEKNOCRYL 100 5-00 Farba nawierzchniowa akrylowa
TEKNOCRYL 100 5-00 jest jednoskładnikową akrylową farbą nawierzchniową na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej.

ZASTOSOWANIE – Farba po kolorowaniu jest przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa na odpowiednio przygotowane powłoki farb epoksydowych, winylowych i akrylowych oraz powłoki farb ogniochronnych pęczniejących HENSOTHERM 310 KS, HENSOTHERM 320 KS, HENSOTHERM 410 KS i HENSOTHERM 420 KS.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Akrylowe spoiwo farby jest modyfikowane plastyfikatorami niezawierającymi chlorowcopochodnych. Farba tworzy dekoracyjną powłokę z półpołyskiem, elastyczną. Powłoka jest odporna na okresowe działanie wody morskiej i rzecznej, roztworów zasad i soli oraz promieniowanie słoneczne.

TEKNODUR 70 5-00 Farba nawierzchniowa poliuretanowa
TEKNODUR 70 5-00 jest dwuskładnikową, szybkoschnącą, nawierzchniową farbą poliuretanową, z półpołyskiem. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej.

WŁAŚCIWOŚCI – Wyrób tworzy dekoracyjną powłokę z półpołyskiem, dobrze przyczepną do podłoża, odporną na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i czynniki atmosferyczne, roztwory soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów oraz produkty ropopochodne.

TEKNOLAC 150-05 Emalia alkidowa
TEKNOLAC 150-05 jest nawierzchniową farbą alkidową.

ZASTOSOWANIE – Po skolorowaniu farba przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni konstrukcji i elementów stalowych, zabezpieczonych gruntem alkidowym, eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej. W łagodnym środowisku korozyjnym może być użyta jako samodzielna powłoka na stali.

SPECJALNE WŁASCIWOŚCI – Farba tworzy dekoracyjną powłokę z półpołyskiem, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną i odporną na wodę i warunki atmosferyczne.

TEKNOLAC 150-09 Emalia alkidowa
TEKNOLAC 150-09 jest nawierzchniową farbą alkidową.

ZASTOSOWANIE – Po skolorowaniu farba przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni konstrukcji i elementów stalowych, zabezpieczonych gruntem alkidowym, eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej.

SPECJALNE WŁASCIWOŚCI – Farba tworzy dekoracyjną powłokę z połyskiem, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną i odporną na wodę i warunki atmosferyczne.

TEKNOLAC COMBI 151 5-00 Gruntoemalia alkidowa
TEKNOLAC COMBI 151 5-00 jest szybkoschnącą farbą alkidową.

ZASTOSOWANIE – Po skolorowaniu farba przeznaczona jest do stosowania na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie konstrukcji i elementów stalowych, zabezpieczonych gruntem alkidowym, eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej i przemysłowej. W łagodnym środowisku korozyjnym może być użyta jako samodzielna powłoka na stali. Przykładem tego typu zastosowań może być malowanie środków transportu np. wagonów, kontenerów. Przed zastosowaniem produktu zalecana jest konsultacja z właściwym przedstawicielem Teknos celem upewnienia się co do poprawności doboru i zastosowania wyrobu.

SPECJALNE WŁASCIWOŚCI – Farba tworzy dekoracyjną powłokę z półpołyskiem, dobrze przyczepną do podłoża, elastyczną i odporną na wodę i warunki atmosferyczne. Farba szybko schnie i dlatego jest odpowiednia do malowania na zautomatyzowanych liniach malarskich i w malarniach.

TEKNOLAC PRIMER 100 Grunt alkidowy
TEKNOLAC PRIMER 100 farba alkidowa modyfikowana do gruntowania, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.

ZASTOSOWANIE – Do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji i elementów stalowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Farba szybko schnie i posiada dobrą adhezję do podłoża. Jest stosowana w systemach antykorozyjnych z farbą nawierzchniową.

TEKNOLINE EP 305 Farba fenolowo-epoksydowa do gruntowania
TEKNOLINE EP 305 farba fenolowo-epoksydowa (nowolakowa) do gruntowania, dwuskładnikowa, utwardzana modyfikowanym poliamidem. Może być stosowana jako samodzielne wymalowanie.

ZASTOSOWANIE – Przeznaczona do stosowania jako powłoka zewnętrzna do ochrony izolowanych i nieizolowanych rurociągów procesowych i zbiorników.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka farby charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę (do 200ºC). Pod wpływem temperatury kolor powłoki może ulec zmianie, co pozostaje bez wpływu na własności ochronne powłoki. DANE

TEKNOPOX PRIMER 7-00 MIOX Szybkoschnący grunt epoksydowy
TEKNOPOX PRIMER 7-00 MIOX jest szybkoschnącym gruntem epoksydowym zawierającym pigmenty antykorozyjne (fosforan cynku i płatkowy błyszcz żelaza). Farba utwardza się również w niskich temperaturach (od -10ºC).

ZASTOSOWANIE – Farba stosowana jest jako powłoka podkładowa lub międzywarstwa w systemach malarskich, gdzie wymagane jest szybkie przemalowanie kolejną warstwą lub w automatycznych malarniach natryskowych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka matowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX Grunt epoksydowy
TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX jest grubopowłokowym, gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości części stałych, zawierającym płatkowy błyszcz żelaza. Farba utwardza się również w temperaturach od -10ºC.

ZASTOSOWANIE – Farba stosowana jest do gruntowania konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej. Ponadto jest stosowana do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych narażonych na działanie niszczące czynników mechanicznych.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Powłoka półmatowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

UNIWIN W Grunt winylowy
UNIWIN W jest farbą winylową, do gruntowania, zawierającą aktywne pigmenty antykorozyjne.

ZASTOSOWANIE – Do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI – Farba tworzy powłokę dobrze przyczepną do podłoża stalowego, elastyczną i odporną mechanicznie.